Kotikaupungin kehittäminen yhdessä on merkityksellistä 7.5.2021

16.05.2021

Kotikaupungin kehittäminen yhdessä on merkityksellistä

Koronapandemia on avannut meille ikkunan oman elämämme merkityksellisyyden pohtimiselle. Myös naapurustomme, kotikaupunginosamme ja kotikaupunkimme merkitys hyvinvoinnillemme on kirkastunut.

Tiedämme, että kaikenikäisten ihmisten elämän merkityksellisyyttä lisää mahdollisuus tehdä hyvää muille. Lisäksi merkityksellisyyttä tuo oman osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen, esimerkiksi oman kotikaupungin kehittämisessä. Merkityksellistä on myös kokemus saada olla osa naapurustoa, kaupunginosaa tai kaupunkia, jossa meistä välitetään ja meitä arvostetaan.

Onko Vantaalla otettu riittävästi huomioon tätä ihmisen psykologista perustarvetta antaa oma panos kotikaupunkinsa parantamiseksi? Mehän emme vantaalaisina usein edes tiedä omaa aluettamme koskevista tulevista hankkeista. Tähän meillä ei ole enää varaa. Vantaalla tulee lähitulevaisuudessa vastata huomattavasti kunniahimoisemmin tähän asukkaiden luontaiseen tarpeeseen kehittää omaa naapurustoa, kaupunginosaa ja koko kaupungin palveluita. Aito osallisuus on yhdessä suunnittelun ja arvioinnin lisäksi myös yhdessä tekemistä.

On ilahduttavaa, että parhaillaan työstetään Vantaan Osallisuusohjelmaa vuosille 2022-2025. Toivon siinä olevan hyväksi havaittujen mallien (esimerkiksi asukasfoorumit ja osallistuva budjetointi) lisäksi uusiakin ratkaisuja siihen, miten kaikki kaupunkilaiset pääsevät tulevaisuudessa osallistumaan Vantaan kehittämiseen, ketterästi ja yhdessä. Vantaalle on luotava kannustavammat puitteet kaikenikäisten kaupunkilaisten aktiivisuudelle, vastuunottamiselle ja arjesta nousevien uudenlaisten innovaatioiden luomiseen. Koskevat ne sitten Vantaan lapsiperhepalveluiden kehittämistä, koulukiusaamisen vähentämistä, digitaalisia ja fyysisiä eri-ikäisten ihmisten yhdessä tekemisen tiloja, uudenlaisen yritystoiminnan luomista vanhuspalvelujen turvaamiseksi, sukupolvien välistä yhteistyötä tai vaikkapa yrittäjyyskasvatuksen ulottamista eskarista korkeakouluun.

Tarvitsemme mielestäni lisäksi uudenlaista luovaa yhteistyötä yli kaupungin toimialojen. Voisivatko esimerkiksi kaupungin osallisuuspalvelujen toimijat vuorovaikuttaa enemmän kaupungin kasvupalveluiden (elinkeino- ja työllisyyspalvelut) toimijoiden kanssa? Näen, että tällöin voisi syntyä aivan uusia ja erittäin tarpeellisia ratkaisuja kaupunkilaisten osallisuuden, vaikuttamisen, innovaatiotoiminnan ja yrittämisen elvyttämiseksi.

Uskon, että aidosta osallisuudesta ja kotikaupungin yhdessä kehittämisestä syntyvä merkityksellisyyden tunne lisää vantaalaisten hyvinvointia, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Tätähän juuri nyt tarvitsemme. On aika laittaa vauhtia tämän lumipallo-efektin laajenemiseen Vantaalla.

Eeva Tikkanen
Työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, kasvatustieteen maisteri, yrittäjä
Kuntavaaliehdokas (kesk.) Päiväkummusta